ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ගරු මලික් සමරවික්‍රම මහතා, පා.ම.

දේශපාලන පක්ෂය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
තනතුර
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යතුමා, සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා සහ කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
ජාතික ලැයිස්තුව
උපන් දිනය : 1949-03-19
සිවිල් තත්ත්වය : අවිවාහක
ආගම : බෞද්ධ
වෘත්තිය / රැකියාව : ව්‍යාපාරික

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
අංක 50/24,
බුලර්ස් පටුමග,
කොළඹ 07.
රැස්වීම් දිනවලදී
0112559333
malik_s@parliament.lk

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව  
(2017 - 2018)
55 36

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි