ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ගරු රාජවරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා, පා.ම.

දේශපාලන පක්ෂය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි
තනතුර
පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායකතුමා
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
ත්‍රිකුණාමලය
උපන් දිනය : 1933-02-05
සිවිල් තත්ත්වය : විවාහක
ආගම : හින්දු
වෘත්තිය / රැකියාව : නීතිඥ

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
0262227520
අංක 176, රේගුව පාර,
ත්‍රිකුණාමලය.
රැස්වීම් දිනවලදී
0112559787
sampanthan_r@parliament.lk

සාමාජිකත්වය දැරූ කාරක සභා

  • පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව (ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව)

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව  
(2017 - 2018)
87 42

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි