ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, පා.ම.

දේශපාලන පක්ෂය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
තනතුර
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමා
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
වන්නි
උපන් දිනය : 1972-11-27
සිවිල් තත්ත්වය : විවාහක
ආගම : ඉස්ලාම්
වෘත්තිය / රැකියාව : සිවිල් ඉංජිනේරු

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
0112503889
37 සී,
ස්ටෑන්මෝර් ක්‍රෙසන්ට්,
කොළඹ 07.
රැස්වීම් දිනවලදී
0112503889
rishad_b@parliament.lk

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව
(2017 - 2018)
48 24

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි