ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා, පා.ම.

දේශපාලන පක්ෂය
ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි
තනතුර
නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමා
මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කය / ජාතික ලැයිස්තුව
වන්නි
උපන් දිනය : 1962-06-10
සිවිල් තත්ත්වය : වැන්දඹු පුරුෂ
ආගම : රෝමානු කතෝලික

ඇමතුම් තොරතුරු

රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන දිනවලදී
024222977
සාන්ත සෙබස්තියන් පාර,
මන්නාරම.
රැස්වීම් දිනවලදී
0232222100
සී. 28, මන්ත්‍රී නිල නිවාස සංකීර්ණය,මාදිවෙල,
කෝට්ටේ
adaikkalanathan_s@parliament.lk

සාමාජිකත්වය දැරූ කාරක සභා

  • ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාව (ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව)
  • පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව (ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව)

පැමිණීමේ විස්තර

ව්‍යවස්ථාදායකය පැමිණි දින ගණන නොපැමිණි දින ගණන
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි පාර්ලිමේන්තුව  
(2017 - 2018)
104 21

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි