ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 අගෝස්තු මස 09 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-08-09

2018 අගෝස්තු මස 8 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව, සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව 2018 අගෝස්තු මස 9 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දින සභාවේ කටයුතු පහත පරිදි සංශෝධනය කිරීමට එකඟ විය:-

2018 අගෝස්තු මස 9 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට මධ්‍යාහ්න 12.00 සාපරාධී කාරණාවල දී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - විවාදය කල් තබන ලද ප්‍රශ්නය (2018 අගෝස්තු 07) - තවදුරටත් ඉදිරියට කරගෙන යෑමට
(2018.08.08 දින අංක 26 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 5 බලන්න)
මධ්‍යාහ්න 12.00 සිට ප.ව. 05.30 (i) ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ යෝජනාව
(ii) එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝ‍ධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2018.08.08 දින අංක 26 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 6 සහ 7 බලන්න)
ප.ව. 05.30 සිට ප.ව. 07.30 “ජනමාධ්‍ය” පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදය (එ.ජ.නි.ස.)
 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි