ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ඔක්තෝබර් 3 වැනිදා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම

දිනය : 2017-09-28

2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ඔක්තෝබර් මස 03 වැනි දින සභාවේ කටයුතු සඳහා පහත පරිදි එකඟ විය:-

 

2017 ඔක්තෝබර් මස 03 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 02.30 සිට ප.ව. 04.30  

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තුවේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීම

2017 ඔක්තෝබර් මස 04 වැනි බදාදා long-brace කලාපීය සහයෝගිතාවය සඳහා වන දකුණු ආසියානු සංගමයේ (සාර්ක්) රටවල කථානායකවරුන්‌ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්‌ගේ සංගම‌යේ 8 වැනි සමුළුව හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් නොමැත.
2017 ඔක්තෝබර් මස 05 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා
(පෝය දිනය - ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනය)
2017 ඔක්තෝබර් මස 06 වැනි සිකුරාදා
 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි