ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තුව සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා රැස්වේ

දිනය : 2017-09-22

2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි දින පහත සඳහන් කටයුතු විවාදයට ගැනීමට එකඟ විය:-

 

2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 06.30

(i) ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය

(2017.08.01 දිනැති අංක 2030/19 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කළ මෙම නියෝගය, 2017.09.19 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී)

(ii) උදර්පන පනත යටතේ නියෝග හතරක්

(2017.09.21 දින අංක 199 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 7 සිට 10 දක්වා බලන්න)

ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි