ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

බාගත කිරීම්

 

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (දහනව වැනි සංශෝධනය දක්වා වූ සංශෝධන ඇතුළත් කරන ලද)
පාර්ලිමේන්තු (බලතල හා වරප්‍රසාද) පනත
පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ ස්ථාවර නි‌යෝග
පුද්ගලික විස්තර හා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය සඳහා නිර්දේශිත ආකෘතිය - උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-05-10

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි