ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විද්‍යාලයයේ විදුහල්පතිගේ ගැටළුව පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා අධ්‍යාපන හා මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව යටතේ පත්කළ අනු කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
ඉන්දිරා දිසානායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන) - කාරක සභා
කාරක සභා කාර්යංශය
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
0112777557
0112 777389
chithrani_d@parliament.lk

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි