ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සෞඛ්‍ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව යටතේ කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන පිළිබඳ අනු-කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
ඉන්දිරා දිසානායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන) - කාරක සභා
කාරක සභා කාර්යංශය
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
0112777557
0112777389
chithrani_d@parliament.lk

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි