ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සෞඛ්‍ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව යටතේ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය කටයුතු පිළිබඳ අනුකාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
ඉන්දිරා දිසානායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන) - කාරක සභා
කාරක සභා කාර්යංශය
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
0112777557
0112777389
chithrani_d@parliament.lk

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි