ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අයවැය 2018 - තුන්වැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2018) - තුන්වැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම

- 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනි සෙනසුරාදා

 

කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නිමා කරමින්, 2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද සම්මත කරන ලදී.

 

ඡන්ද විමසීමක් පවත්වන ලද අතර, එහිදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 155 ක් ද, විරුද්ධව ඡන්ද 56 ක් ද ප්‍රකාශ විය.

 

ඒ අනුව, 2017 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින ආරම්භ වූ 2018 අයවැය කටයුතු අද දින නිමාවට පත්විය.

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017-12-09

අයවැය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි