ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අයවැය 2018 - කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

- 2017 නොවැම්බර් මස 13 වැනි සඳුදා

 

කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 17 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 09 වැනිදා දක්වා දින දහඅටක (18) කාලයක් පුරා පැවැත්වෙන අතර තුන්වැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇත.

 

වැඩසටහන [පී.ඩී.එෆ්.]

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017-11-13

අයවැය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි