ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

budget

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2019) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු මංගල සමරවීර මහතා විසින් 2019 මුදල් වර්ෂයේ සේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “විසර්ජන" නමැති පනත් කෙටුම්පත අද (ඔක්තෝබර් 09) දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

delimitation

සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත නොකරයි

‍‍පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අද (අගෝස්තු 24) අනුමත නොකළේය.

තවදුරටත්

20th-amendment

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සං‍ශෝධනය කිරීම සඳහා වූ" පනත් කෙටුම්පත ගරු විජිත හේරත් මහතා විසින් අද දින (2018 සැප්තැම්බර් 5) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් පත්‍රය) බාගත කරන්න

national-audit

“ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

“ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

තවදුරටත්

ananda-kumarasiri-mp

ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

තවදුරටත්
 • විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2019) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු මංගල සමරවීර මහතා විසින් 2019 මුදල් වර්ෂයේ සේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “විසර්ජන" නමැති පනත් කෙටුම්පත අද (ඔක්තෝබර් 09) දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

 • සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත නොකරයි

  ‍‍පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අද (අගෝස්තු 24) අනුමත නොකළේය.

  තවදුරටත්

 • විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සං‍ශෝධනය කිරීම සඳහා වූ" පනත් කෙටුම්පත ගරු විජිත හේරත් මහතා විසින් අද දින (2018 සැප්තැම්බර් 5) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් පත්‍රය) බාගත කරන්න

 • “ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

  “ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

  තවදුරටත්

 • ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

  ‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

  තවදුරටත්


ව්‍යවස්ථා සභාව සඳහා මන්ත්‍රීන් නොවන තැනැත්තන්ගේ නම් පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරයි

2018-10-11
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41අ ව්‍යවස්ථාවේ (1) අනු ව්‍යවස්ථාවේ (ඉ) ඡේදය සහ (4) සහ (5) අනු ව්‍යවස්ථා යටතේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායකවරයා යන දෙදෙනා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවට නම් කරන ලද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් නොවන්නා වූ, ආචාර්ය ජයන්ත ධනපාල මහතා, අහමඩ් ජාවිඩ් යූසුෆ් මහතා සහ නාගනාදන් සෙල්වක්කුමාරන් මහතා යන අයගේ නම් කරනු ලැබීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41අ ව්‍යවස්ථාවේ (5) අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ  පාර්ලිමේන්තුව විසින් අද දින අනුමත කරන ලදී.   ආචාර්ය අහංගමගේ ටියුඩර් ආරියරත්න මහතා, ශිබ්ලි අසීස් මහතා සහ ආචාර්ය රාධිකා කුමාරස්වාමි මෙනෙවිය 2015 සැප්තැම්බර් සිට 2018 සැප්තැම්බර් දක්වා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් නොවන්නා වූ තැනැත්තන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-10-11 ව්‍යවස්ථා සභාව සඳහා මන්ත්‍රීන් නොවන...
2018-10-05 ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමට ගරු...
2018-09-27 ජපාන තානාපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක
2018-09-21 ගරු කථානායකතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික...
2018-09-20 පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ “EvalColombo 2018” සැසිය
තවත්

2018 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-10-12
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකවරයා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම (i)    ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, 2018 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව  (2018.01.01 - 2018.03.31) සඳහා සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ(ii)    ශ්‍රී  ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් 2015-2018 කාලසීමාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තාව   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2016...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-10-12 2018 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-10-11 2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-10-10 2018 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-10-09 2018 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-09-21 2018 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2018-10-12
2018 ඔක්තෝබර් මස 10 දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-  
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-10-25 ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-10-11 2018 ඔක්තෝබර් මස 11 සහ 12 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2018-10-09 ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-09-18 සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-09-07 2018 සැප්තැම්බර් මස 07 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැදගත් භූමිකාව පිළිබඳව වූ ස්වයං ඇගයීමේ වැඩමුළුව

2018-10-11
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ වූ වැඩමුළුව ඔක්තෝබර් 12 – 14 තෙදින පුරා කොළඹ හිල්ටන් හෝටල් පරිශ්‍රයේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම වැඩමුළුව සංවිධානය කරනුයේ 2013 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සහ අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය (Inter Parliamentary Union) විසිනි.   එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සහ අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයෙහි ස්වයං ඇගයුම් වැඩසටහන පදනම්ව මෙරට පාර්ලිමේන්තුව සහ ගරු මන්ත්‍රීවරුන් වෙතින් පහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම මෙම...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-10-11 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම...
2018-10-09 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-09-25 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-08-28 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-07-31 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි