ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

budget-2018

“අයවැය 2018” සම්මතයි

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

budget-2018

අයවැය 2018 - කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 17 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 09 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර තුන්වැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇත.

තවදුරටත්

epac-awards

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

තවදුරටත්

budget-2018

අයවැය 2018 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මත වේ

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 16) සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

frm-mpp-fel

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවය

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරියන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් 2017 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදා පෙ.ව. 11.30 ට ගරු කථානායකතුමාගේ නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

තවදුරටත්
 • “අයවැය 2018” සම්මතයි

  2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • අයවැය 2018 - කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

  කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 17 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 09 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර තුන්වැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇත.

  තවදුරටත්

 • රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

  තවදුරටත්

 • අයවැය 2018 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මත වේ

  2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 16) සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවය

  හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරියන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් 2017 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදා පෙ.ව. 11.30 ට ගරු කථානායකතුමාගේ නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

  තවදුරටත්


පාකිස්තානු මහ කොමසාරිස් කථානායකතුමා හමු වේ

2017-12-07
1
ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තානු මහ කොමසාරිස් ශහීඩ් අහමඩ් හෂ්මට් මහතා ඊයේ දින පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා හමු විය.   දෙරට අතර දිගු කාලීන මිත්‍රත්වය හා ආර්ථික සමාජ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම කලාපයේ සහයෝගීතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව ද මෙම හමුවේ දී අදහස් හුවමාරු විය.    
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-12-07 පාකිස්තානු මහ කොමසාරිස් කථානායකතුමා හමු වේ
2017-12-05 ඕමාන දූත පිරිසගේ පාර්ලිමේන්තු සංචාරය
2017-11-29 ශ්‍රී ලංකා-කටාර් පාර්ලිමේන්තු මිත්‍රත්ව...
2017-11-15 “දියවන්නා මියැසිසර” නොවැම්බර් 30 වැනිදා
2017-11-14 ගරු කබීර් හෂීම් මහතාට ගෝලීය ඇගැයුම්...
තවත්

2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-12-11
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පතක සහතිකය සටහන් කිරීම   කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම(i)    අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.(ii)    නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.   පෙත්සම්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-12-11 2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-09 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-08 2017 දෙසැම්බර් මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-07 2017 දෙසැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-06 2017 දෙසැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 11 වැනිදා රැස්වේ

2017-12-09
2017 දෙසැම්බර් මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින පහත සඳහන් කටයුතු විවාදයට ගැනීමට එකඟ විය:-  
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-12-11 පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 11 වැනිදා රැස්වේ
2017-11-07 නොවැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-10-17 ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-10-09 පාර්ලිමේන්තුව ඔක්තෝබර් 9 වැනිදා රැස්වේ
2017-10-03 ඔක්තෝබර් 3 වැනිදා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි