ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

delimitation

සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත නොකරයි

‍‍පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අද (අගෝස්තු 24) අනුමත නොකළේය.

තවදුරටත්

20th-amendment

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සං‍ශෝධනය කිරීම සඳහා වූ" පනත් කෙටුම්පත ගරු විජිත හේරත් මහතා විසින් අද දින (2018 සැප්තැම්බර් 5) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් පත්‍රය) බාගත කරන්න

national-audit

“ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

“ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

තවදුරටත්

ananda-kumarasiri-mp

ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

තවදුරටත්

live-interpretation.png

“පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

තවදුරටත් »
 • සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අනුමත නොකරයි

  ‍‍පළාත් සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව අද (අගෝස්තු 24) අනුමත නොකළේය.

  තවදුරටත්

 • විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සං‍ශෝධනය කිරීම සඳහා වූ" පනත් කෙටුම්පත ගරු විජිත හේරත් මහතා විසින් අද දින (2018 සැප්තැම්බර් 5) ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් පත්‍රය) බාගත කරන්න

 • “ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

  “ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

  තවදුරටත්

 • ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

  ‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

  තවදුරටත්

 • “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

  ‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

  තවදුරටත් »


ශ්‍රී ලංකා අන්තර් පාර්ලි‌මේන්තු කණ්ඩායමේ ඉන්දියානු සංචාරය

2018-09-11
1
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර් පාර්ලි‌මේන්තු කණ්ඩායමක් 2018 සැප්තැම්බර් මස 9 සිට 14 දක්වා ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත වූහ. දෙරට අතර පවත්නා මිත්‍ර සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම මෙම සංචාරයේ අරමුණ වේ.   මෙම කණ්ඩායම 2018 සැප්තැම්බර් 10 වැනි දින ඉන්දියානු ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය අතිගරු නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා හමු වූ අතර, ඉන්දියානු විදේශ අමාත්‍ය ශ්‍රීමතී සුෂ්මා ස්වරාජ් මහත්මිය සමඟ ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡාවක් ද පැවැත්වූහ.   ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ජාතික ඒකාබද්ධතා, සංහිඳියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායක ගරු රාජවරෝදයම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා, ගරු විජිත හේරත් මහතා යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් ද, පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ මහ ‌ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා ද, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමට ඇතුළත් විය.    
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-09-11 ශ්‍රී ලංකා අන්තර් පාර්ලි‌මේන්තු කණ්ඩායමේ...
2018-09-05 පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව...
2018-08-28 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-08-24 විශ්‍රාම යාමට නියමිත වේත්‍රධාරීගේ සේවය ඇගයේ
2018-08-24 සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටුවේ වාර්තාව...
තවත්

2018 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-09-07
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ : ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සහතික කිරීම පිණිස ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර සිය නිර්දේශ පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ සේවය පිණිස මන්ත්‍රීන් පත් කිරීම   කථානායකවරයා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ─   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2017 අංක 30 දරන විසර්ජන පනතේ 6(1) වගන්තිය යටතේ 2018.07.01 සිට 2018.08.15 දක්වා ජාතික අයවැය...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-09-07 2018 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-09-06 2018 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-09-05 2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-09-04 2018 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-08-24 2018 අගෝස්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2018-09-10
2018 සැප්තැම්බර් මස 6 දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-  
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-09-18 සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-09-07 2018 සැප්තැම්බර් මස 07 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2018-09-04 සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ...
2018-08-23 අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-08-09 2018 අගෝස්තු මස 09 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින් පවත්වන සාකච්ඡා මාලාවේ පස්වැනි සැසිය

2018-07-19
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින් අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා, එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිතායතනයෙහි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය සහ වගවීම සවිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සමඟ එක්ව ප්‍රතිපත්තිමය සාකච්ඡා මාලාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර එහි පස්වැනි සැසිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ සභාපති ගරු චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මියගේ අනුග්‍රහයෙන් 2018 ජුලි මස 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව.1.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 2 හි පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.   යුද්ධය නිසා වැන්දඹු බවට පත්වූ කාන්තාවන් සහ ආබාධ සහිත...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-07-19 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...
2018-06-29 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-06-19 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන...
2018-06-04 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...
2018-05-09 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි