ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

aiia-delegation

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පැවැත්වූ වැඩමුළුව

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වූ වැඩමුළුවක් මෑතකදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්

spkr-role-desc

‘කථානායකවරයාගේ භූමිකාව සහ කාර්යාලය’ පිළිබඳ වටමේස සාකච්ඡාව

‘කථානායකවරයාගේ භූමිකාව සහ කාර්යාලය’ පිළිබඳ වටමේස සාකච්ඡාවක් සභාපති නාමාවලියේ සාමාජික මන්ත්‍රීන් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා 2017 පෙබරවාරි මස 16 සහ 17 යන දෙදින මීගමුවෙහි දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

තවදුරටත්

budget-2017

අයවැය 2017 සම්මතයි

2017 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනි වර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 10) වැඩි ඡන්ද 110 කින් සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

budget

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා ‍සොයාබැලීම සඳහා විශේෂ කාරක සභාවක් වශයෙන් කටයුතු කළ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව 2016-10-28 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වාර්තාව බාගත කරන්න ඇමුණුම්
 • යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පැවැත්වූ වැඩමුළුව

  යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වූ වැඩමුළුවක් මෑතකදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්

 • ‘කථානායකවරයාගේ භූමිකාව සහ කාර්යාලය’ පිළිබඳ වටමේස සාකච්ඡාව

  ‘කථානායකවරයාගේ භූමිකාව සහ කාර්යාලය’ පිළිබඳ වටමේස සාකච්ඡාවක් සභාපති නාමාවලියේ සාමාජික මන්ත්‍රීන් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා 2017 පෙබරවාරි මස 16 සහ 17 යන දෙදින මීගමුවෙහි දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

  තවදුරටත්

 • අයවැය 2017 සම්මතයි

  2017 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනි වර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 10) වැඩි ඡන්ද 110 කින් සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා ‍සොයාබැලීම සඳහා විශේෂ කාරක සභාවක් වශයෙන් කටයුතු කළ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව 2016-10-28 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  වාර්තාව බාගත කරන්න ඇමුණුම්


තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසිය

2017-03-24
තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ  2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව සියලුම ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් 2017.03.22 දින ගරු අග්‍රාමාත්‍ය, රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා කාමර අංක 01 හි දී පැවැත්විය. ගරු නියෝජ්‍ය කථානායක, තිලංග සුමතිපාල මහතා මෙම සැසියේ අරමුණ පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලද අතර ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා රට ගමන් කළ යුතු ආකාරය හා එහි ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව ප්‍රකාශ  කරන ලදී.   තවද ගරු කථානායක,  කරු ජයසූරිය මහතා ද  තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී ගරු අමාත්‍ය, ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා ද තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ  2030...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-03-24 තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත්...
2017-03-01 යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා...
2017-02-27 ‘කථානායකවරයාගේ භූමිකාව සහ කාර්යාලය’ පිළිබඳ...
2017-01-17 රාජ්‍ය ආයතනවල මූල්‍ය සහ භෞතික කාර්ය සාධනය හා...
2016-12-28 හිටපු අගමැති රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහතාගේ...
තවත්

2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-03-23
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)     2013 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ(ii)    2013 වර්ෂය සඳහා ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ(iii)   2013 වර්ෂය සඳහා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ(iv)   2014 වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ(v)    2014 වර්ෂය සඳහා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ(vi)   2014 වර්ෂය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ(vii)  2014 වර්ෂය සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛවරසායන,...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-03-23 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-03-22 2017 මාර්තු මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-03-21 2017 මාර්තු මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-03-10 2017 මාර්තු මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-03-09 2017 මාර්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2017-03-13
2017 මාර්තු මස 7 සහ 9 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 මාර්තු මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-03-21 මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-03-07 මාර්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-02-21 පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-02-07 පෙබරවාරි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-01-24 ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්
පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ තෙවන වාර්තාව
2016.11.29 දින ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ 6 වන වාර්තාව
"පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කිරීම: තාක්ෂණය හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ දකුණු ආසියාතික ආයතනය (SAITM) ආදර්ශයක් ලෙස ගනිමින්" පිළිබඳ අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අනු කාරක සභාවේ වාර්තාව
ඵලදායී තොරතුරු තාක්ෂණික පද්ධතීන් උපයෝගී කර ගනිමින් රජයේ ආදායම එකතු කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාර්ශ්වකරුවන් විසින් සහ පාර්ශ්වකරුවන් අතර ගත යුතු පියවර නිර්දේශ කිරීම සඳහා වූ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව
2017 අයවැය හි රාජ්‍ය මුදල්, මූල්‍ය සහ ආර්ථික උපකල්පන පිළිබඳ ඇගයීම පිළිබඳව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

2017-03-24 දින සභාවේ වැඩ කටයුතු

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි