ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

20th-amendment

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ “විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය" නමැති පනත් කෙටුම්පත 2017 අගෝස්තු 23 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

cw-soc

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

තවදුරටත්

journo-cap-dev-prog2

පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන

පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 14 සහ 15 යන දෙදින අවානි කළුතර හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි.

තවදුරටත්

epac-workshop

E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 23 සහ 24 යන දිනවල දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

තවදුරටත්

china-del

චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්
 • විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ “විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය" නමැති පනත් කෙටුම්පත 2017 අගෝස්තු 23 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

 • ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන

  පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017 ජූලි මස 14 සහ 15 යන දෙදින අවානි කළුතර හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි.

  තවදුරටත්

 • E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව

  රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2017 ජුනි මස 23 සහ 24 යන දිනවල දී පවත්වන්නට යෙදුණි.

  තවදුරටත්

 • චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

  චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්


තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ලෝක පාර්ලිමේන්තු සමුළුව

2017-09-13
1
2017 සැප්තැම්බර් මස 6 සිට 7 දක්වා ඉන්දුනීසියාවේ පැවති “තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ලෝක පාර්ලිමේන්තු සමුළුව - පරිපූර්ණ සංවර්ධනයක් තුළින් 2030 න්‍යාය පත්‍රය සාක්ෂාත් කිරීම” සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා සහභාගී විය. එය සංවිධානය කරන ලද්දේ ඉන්දුනීසියානු ජනරජයේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය විසිනි.   එකිනෙකට බද්ධ වූ විෂයයන් තුනක් සම්බන්ධයෙන් ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා රැස්ව සිටි පිරිස ඇමතීය. 1. කිසිවෙක් අතනොහරින්න : පරිපූර්ණ හා සාධාරණාත්මක සංවර්ධනයක් ප්‍රවර්ධනය2. ප්‍රචණ්ඩත්වය අවසන් කිරීම, තිරසර සාමය3. තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක හා සම්බන්ධ දේශගුණ ක්‍රියාකාරකම්   මෙම විෂයයන් දෙදින සමුළුවේ ප්‍රධාන සාකච්ඡා තේමාවන් විය. සමුළුවේ දෙවැනි දිනයේ දී කණ්ඩායම් සැසි පැවැත්වුණි.      
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-09-13 තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ලෝක පාර්ලිමේන්තු...
2017-08-22 “ඉ-චේම්බර්” ව්‍යෘපෘතිය දියත් වේ
2017-08-16 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා භාෂා...
2017-08-04 සිය පාර්ලිමේන්තු දිවියේ වසර 40ක කාලයක්...
2017-07-31 ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට ආශිර්වාද පතා පවත්වනු...
තවත්

2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-09-08
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපති ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ─   වාර්තා මුද්‍රණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව(ii)   2015 වර්ෂය සඳහා රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව   පෙත්සම් පිළිගැන්වීම(i)    ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා                    (ii)   ගරු අශෝක්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-09-08 2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-09-07 2017 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-09-06 2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-08-25 2017 අගෝස්තු මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-08-24 2017 අගෝස්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2017-09-12
2017 සැප්තැම්බර් මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-09-19 සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-09-06 සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ...
2017-08-22 අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-08-08 අගෝස්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-08-04 පාර්ලිමේන්තුව අගෝස්තු 4 වැනිදා රැස්වේ
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්
උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය ප්‍රඥප්ති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද තිරසාර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017 අංක 2 දරන පනතින් සංශෝධිත “2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනත” යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.05.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රවාහනය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි