ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

national-audit

“ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

“ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

තවදුරටත්

ananda-kumarasiri-mp

ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

තවදුරටත්

live-interpretation.png

“පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

තවදුරටත් »

ceremonial

8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

තවදුරටත්

coc

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත
 • “ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

  “ජාතික විගණන” නමැති පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජූලි 05) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

  තවදුරටත්

 • ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධුරයට තේරී පත් වේ

  ‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 2018 ජුනි මස 05 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට තේරී පත් විය.

  තවදුරටත්

 • “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” දැන් සමගාමී කථා පරිවර්තන සමඟින්

  ‍පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම යෙදුම ඔස්සේ “පාර්ලිමේන්තුව සජීවීව” නරඹන විට හෝ ශ්‍රවණය කරන විට දී පාර්ලිමේන්තුවේ කථාවල සමගාමී කථා පරිවර්තනයන්ට ද සවන් දීමේ පහසුකම දැන් සපයා තිබේ.

  තවදුරටත් »

 • 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

  අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සභාවාරය අද දින (මැයි මස 08) උත්සවාකාරයෙන් විවෘත විය.

  තවදුරටත්

 • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය

  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සඳහා වන “චර්යා ධර්ම සංග්‍රහය” 2018 මාර්තු මස 07 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලදී. 2018 අප්‍රේල් මස 15 වැනි දින සිට එය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.

  බාගත කරන්න ආශ්‍රිත පුවත


ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ පළමු ප්‍රාදේශීය සමුළුව

2018-07-31
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ පළමු ප්‍රාදේශීය සමුළුව පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකතුමාගේ මුලිකත්වයෙන්, අති පූජනීය මහා නායක හිමිවරුන්, අනු නායක හිමිවරුන් සහ සියළුම ආගම් වලට අයත් අති ගෞරවනීය ආගමික පූජ්‍ය ප්‍රසාදීන් වහන්සේ, ‍පාර්ලිමේන්තුවේ සියළුම  පක්ෂ නියෝජනය කරන දේශපාලන ප්‍රභූන් සහ රජයේ ඉහළ පෙළ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2018 අගෝස්තු මස 06 වැනි දින පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 2.30 දක්වා මහනුවර මහවැලි රීච් හෝටලයේදී පැවැත්වීමට සියළු කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.   ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය ආශ්‍රිත ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් ඉතා වැදගත් මාතෘකා රැසක් මෙදින සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත අතර සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශනය පේරාදෙණිය...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-07-31 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-07-23 වියට්නාම් දූත පිරිසගේ සංචාරය
2018-07-19 “BestWeb.lk” තරඟයේ දී පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියට...
2018-07-11 තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා...
2018-07-05 “ජාතික විගණන” පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි
තවත්

2018 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-08-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  2018.08.09 දින “සාපරාධී කාරණාවල දී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ (සංශෝධන)” නමැති පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සහ කාරක සභා අවස්ථාව අතරතුර ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් කටයුතු කළ ආකාරය ‘B’ :  විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායක ධුරය පිළිබඳ තීරණය‘C’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2016 වර්ෂය සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලයේ වාර්ෂික වාර්තාව(ii)   2015 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ වාර්ෂික වාර්තාව(iii)  2016...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-08-10 2018 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-08-09 2018 අගෝස්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-08-08 2018 අගෝස්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-08-07 2018 අගෝස්තු මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-07-20 2018 ජූලි මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින් පවත්වන සාකච්ඡා මාලාවේ පස්වැනි සැසිය

2018-07-19
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින් අන්තර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා, එක්සත් ජනපදයේ නියෝජිතායතනයෙහි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය සහ වගවීම සවිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සමඟ එක්ව ප්‍රතිපත්තිමය සාකච්ඡා මාලාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර එහි පස්වැනි සැසිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ සභාපති ගරු චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මියගේ අනුග්‍රහයෙන් 2018 ජුලි මස 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව.1.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 2 හි පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.   යුද්ධය නිසා වැන්දඹු බවට පත්වූ කාන්තාවන් සහ ආබාධ සහිත...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-07-19 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...
2018-06-29 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...
2018-06-19 පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන...
2018-06-04 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...
2018-05-09 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි