ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

china-del

චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්

jrj-institute

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

තවදුරටත්

bestweb-awards-2017

“BestWeb.lk 2017” තරඟයේ දී වැඩිම සම්මාන ගණන පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියට

LK වසම් ලේඛකාධිකාරය මගින් සංවිධානය කළ “BestWeb.lk” තරඟාවලියේ දී වඩාත්ම සම්මානයට පාත්‍ර වූ වෙබ් අඩවිය බවට පත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය සමත් විය.

තවදුරටත්

2030 agenda session

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසිය

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් 2017.03.22 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හි දී පැවැත්විණි.

තවදුරටත්

aiia-delegation

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පැවැත්වූ වැඩමුළුව

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වූ වැඩමුළුවක් මෑතකදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්
 • චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය

  චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති අතිගරු යූ ජෙන්ෂෙං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නි‍යෝජිත පිරිසක් 2017 අප්‍රේල් මස 7 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්

 • ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි

  යෝජිත ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව 2017 මාර්තු මස 23 වැනි දින ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට සහ ගරු කථානායකතුමාට පිළිගන්වන ලදී.

  තවදුරටත්

 • “BestWeb.lk 2017” තරඟයේ දී වැඩිම සම්මාන ගණන පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියට

  LK වසම් ලේඛකාධිකාරය මගින් සංවිධානය කළ “BestWeb.lk” තරඟාවලියේ දී වඩාත්ම සම්මානයට පාත්‍ර වූ වෙබ් අඩවිය බවට පත්වන්නට ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය සමත් විය.

  තවදුරටත්

 • තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසිය

  තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් 2017.03.22 දින පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හි දී පැවැත්විණි.

  තවදුරටත්

 • යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පැවැත්වූ වැඩමුළුව

  යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වූ වැඩමුළුවක් මෑතකදී පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර අංක 01 හිදී පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්


“ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කලාපීය හමුව” සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සත්කාරකත්වය සපයයි

2017-04-20
ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කලාපීය හමුව 2017 අප්‍රේල් මස 25 සහ 26 යන දිනවල කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයෙහිදී පැවැත්වේ.   අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සහ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන මෙම හමුව “සියලු කොටස් ඇතුළත් සාමකාමී සමාජයන් ප්‍රවර්ධනය කරමින් සාහසික අන්තවාදය වැළැක්වීමේ කාර්යයෙහිදී තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ භූමිකාව” යන තේමාව යටතේ පැවැත්වේ.   මෙම හමුව මගින් ආසියා-පැසිෆික් කලාපයට අයත් රටවල් 39 ක ජාතික පාර්ලිමේන්තුවල තරුණ මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම තෝරාගත් තරුණ සංවිධාන, ජාල සහ සංගම්වල නිරීක්ෂකයින් ද එකට එක් කරනු ඇත. මෙම හමුවට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-04-20 “ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු...
2017-04-18 චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය
2017-04-11 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ...
2017-04-05 “BestWeb.lk 2017” තරඟයේ දී වැඩිම සම්මාන ගණන...
2017-04-05 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය - මාධ්‍ය නිවේදනය
තවත්

2017 අප්‍රේල් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-04-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2015 වර්ෂය සඳහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ(ii)   2013 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලයේවාර්ෂික වාර්තා   කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම(i)    සී/ස ලංකා සතොස විසින් 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී සිදු කරන ලද සහල් ආනයන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව, එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.(ii)   ව්‍යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා වෙනුවට ගරු...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-04-07 2017 අප්‍රේල් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-04-06 2017 අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-04-05 2017 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-04-04 2017 අප්‍රේල් මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-03-24 2017 මාර්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2017-04-18
2017 අප්‍රේල් මස 4 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 මැයි මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-05-03 මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-04-06 2017 අප්‍රේල් මස 06 සහ 07 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2017-04-04 අප්‍රේල් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-03-21 මාර්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-03-07 මාර්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්
පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ තෙවන වාර්තාව
2016.11.29 දින ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ 6 වන වාර්තාව
"පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කිරීම: තාක්ෂණය හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ දකුණු ආසියාතික ආයතනය (SAITM) ආදර්ශයක් ලෙස ගනිමින්" පිළිබඳ අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අනු කාරක සභාවේ වාර්තාව
ඵලදායී තොරතුරු තාක්ෂණික පද්ධතීන් උපයෝගී කර ගනිමින් රජයේ ආදායම එකතු කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාර්ශ්වකරුවන් විසින් සහ පාර්ශ්වකරුවන් අතර ගත යුතු පියවර නිර්දේශ කිරීම සඳහා වූ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව
2017 අයවැය හි රාජ්‍ය මුදල්, මූල්‍ය සහ ආර්ථික උපකල්පන පිළිබඳ ඇගයීම පිළිබඳව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි