ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

Parliament

පාර්ලිමේන්තුව පෙබරවාරි 6 වැනිදා රැස්වේ

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ගරු කථානායකතුමා විසින් ස්ථාවර නියෝග අංක 14 ප්‍රකාරව 2018 පෙබරවාරි මස 06 වැනි අඟහරුවාදා පෙ.ව. 10.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවා ඇත.

ගැසට් පත්‍රය

pci-reports

බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙයි

බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා 2018 ජනවාරි 17 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයාට බාර දෙන ලදී.

තවදුරටත්... බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව

jap-del

ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ හා ජපන්-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා තහවුරු කිරීමේ උත්සවය

‍ජපානයේ හොංගන්ජි පදනමේ සභාපති අතිපූජ්‍ය චොහ්ජුන් ඔහ්ටානි හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජපාන නියෝජිත පිරිසක් 2018.01.09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියහ.

තවදුරටත්

budget-2018

“අයවැය 2018” සම්මතයි

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

epac-awards

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

තවදුරටත්
 • පාර්ලිමේන්තුව පෙබරවාරි 6 වැනිදා රැස්වේ

  ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ගරු කථානායකතුමා විසින් ස්ථාවර නියෝග අංක 14 ප්‍රකාරව 2018 පෙබරවාරි මස 06 වැනි අඟහරුවාදා පෙ.ව. 10.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවා ඇත.

  ගැසට් පත්‍රය

 • බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙයි

  බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා 2018 ජනවාරි 17 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයාට බාර දෙන ලදී.

  තවදුරටත්... බරපතල වංචා, දූෂණ ආදිය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව

 • ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ හා ජපන්-ශ්‍රී ලංකා සබඳතා තහවුරු කිරීමේ උත්සවය

  ‍ජපානයේ හොංගන්ජි පදනමේ සභාපති අතිපූජ්‍ය චොහ්ජුන් ඔහ්ටානි හිමියන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජපාන නියෝජිත පිරිසක් 2018.01.09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියහ.

  තවදුරටත්

 • “අයවැය 2018” සම්මතයි

  2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 09) වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

  තවදුරටත්


චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) උපසභාපති, අතිගරු වැන්ග් කින්මින් මහතාගේ පැමිණීම

2018-02-07
1
චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ උපසභාපති අතිගරු වැන්ග් කින්මින් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නි‍යෝජිත පිරිසක් 2018 පෙබරවාරි මස 2 වැනිදා කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතාගේ නිල නිවසට පැමිණ එතුමා මුණ ගැසුණහ.   කථානායකතුමා විසින් පවත්වනු ලැබූ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට ද නියෝජිත පිරිස සහභාගී වූහ.      
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-02-07 චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) උපසභාපති,...
2018-01-25 චීන තානාපති පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරය කරයි
2018-01-18 බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ සහ බරපතල වංචා, දූෂණ...
2018-01-12 විරුජන සම්මාන ප්‍රදානය
2018-01-10 ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ...
තවත්

2018 පෙබරවාරි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2018-02-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   අභිනව මන්ත්‍රීන්ගේ ප්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුමගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා ගරු අහමදුලෙබ්බේ මුහම්මදු නසීර් මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් ගරු කථානායකතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදී.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  ස්ථාවර නියෝග අංක 14 ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීම   ‘B’ :  ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තා පිළිබඳ කල් තැබීමේ විවාදයේදී මන්ත්‍රීවරුන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය   කල් තැබීමේ යෝජනාව“ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2018-02-06 2018 පෙබරවාරි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-01-24 2018 ජනවාරි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-01-23 2018 ජනවාරි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2018-01-10 2018 ජනවාරි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-12-11 2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2018-02-07
2018 ජනවාරි මස 30 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 පෙබරවාරි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2018-02-19 පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-01-23 ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2018-01-23 ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2017-12-11 පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් 11 වැනිදා රැස්වේ
2017-11-07 නොවැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි